Opgelet! Verhoging van databeveiliging. Is uw PMS up-to-date?

Met deze boodschap willen we u informeren dat we binnenkort onze veiligheidsvereisten zullen aanpassen. Om de koppeling tussen Cubilis en uw PMS-systeem te garanderen dient u bij uw PMS zich er van te verzekeren dat het gehele systeem gebruikt maakt van een recentere, versleutelde SSL-verbinding.

Wat?

Zoals u weet zetten wij bij Stardekk enorm in op de veiligheid van betalingsgegevens en net daarom zijn wij PCI compliant. Dat houdt in dat de gegevens via een versleutelde SSL-verbinding worden doorgestuurd. Daarbinnen heb je verschillende mogelijkheden: TLS 1.0, TLS 1.1 & TLS 1.2.
De PCI council verplicht ons nu om in juni 2018 TLS 1.0 uit te schakelen, omdat deze verouderd is en door de moderne technologie makkelijker te kraken valt.

Waarom?

Deze SSL-verbinding wordt gebruikt om gegevens tussen uw PMS en Cubilis uit te wisselen. Wanneer wij dit uitschakelen en uw PMS hanteert nog TLS 1.0, dan zal de koppeling volledig offline gaan. Er is dan geen communicatie meer mogelijk, omdat ze verschillende talen spreken.

Wat moet u doen?

Is uw PMS Bookingplanner? Dan hoeft u niets te doen. Onze eigen software draait reeds op deze beveiligde omgeving.

Gebruikt u een ander PMS? Wij hebben dit al meerdere malen gecommuniceerd naar onze partners, maar vooral lokaal geïnstalleerde servers zullen een probleem vormen. Windows XP ondersteunt geen TLS 1.2, dus als uw server nog op Windows XP draait, zal u verplicht zijn om de serveromgeving te (laten) vernieuwen.
In elk geval neemt u best contact op met uw PMS-leverancier om te kijken of uw PMS mee is met de moderne beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de koppeling tussen Cubilis en uw PMS uitvalt.